Giới Thiệu

Giới thiệu

Qúa trình hình thành và phát triển

 • Tiền thân của đơn vị là doanh nghiệp mẫu mã kỳ thuật giao thông tải trực thuộc Sở liên lạc vận tải Hà Nội được thành lập theo Ọuyết định sổ 973/QĐ-TC ngày 20/3/1984 của Uỷ ban nhân dân thành thị Hà Nội.
 • công ty dò xét bề ngoài liên lạc công chính Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2368/QĐ-UB ngày 16/5/1990 trên cơ sở vật chất sáp nhập giĩra 2 đơn vị: tổ chức bề ngoài công nghệ giao thông Vận tài thuộc Sớ liên lạc chuyển vận Hà Nội và Xí nghiệp ngoại hình và Sửa chừa Công trình thị thành thuộc Sờ Công trình thành phố Hà Nội.
 • Tháng 3/1995, đơn vị thăm dò mẫu mã liên lạc công chính Hà Nội được đồi tên thành đơn vị giải đáp đầu cơ Xâv dựng giao thông công chính Hà Nội theo Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 31/3/1995 của Ưý ban quần chúng. # thành thị Hà Nội.
 • Năm 2005, tổ chức trả lời đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội chuyển từ đơn vị Nhà nước thành tổ chức  PHẨN TƯ VẨN VÀ ĐÀU TƯ xây dựng CCIC HÀ NỘI theo Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Uỷ ban quần chúng. # thị thành, và dã được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố cấp giấy chứng thực Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cổ phần số 0103007859 ngày 11/5/2005 mang số vốn điều lệ là: 6.500.000.000 đồng

Lĩnh vực buôn bán

 • Lập Dự án tiền khả thi, Công trình khả thi và lập tổng dự toán các công trình: Kiến trúc dân dụng, khoa học, thủy lợi. Cấp-thoát nước, công viên cây xanh, khu vui chơi tiêu khiển, xứ lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và rọi sáng công cộng.
 • Thiết kẹ khoa học những Công trình.
 • giải đáp thẩm định lập Công trình và tổng mục đầu tưgiám định giấy tờ kiểu dáng công nghệ và tổng dự toán Công trình.
 • tư vấn thẩm định Dự án như: tư vấn giám sát công nghệ (Tư vấn giám sát chất lượng xây dựngtư vấn giám sát vun đắp Dự án liên lạc, giám sát thi công), giải đáp lập thủ tục mời thầu, lập hô sơ địa chính và cắm mốc phóng thích mặt bằng.
 • Lập Báo cáo đầu cơDự án đầu tư xây dựngCon số kinh tế công nghệ những Dự án vun đắp.
 • phân tích Đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiêm định chất lượng nguyên liệu xây dựng và Công trình xây dựng.
 • ngoài mặt Công trình xây dựng biển.
 • ngoại hình Dự án càng đường thủy
 • ngoài mặt Dự án thủy lợi. Thúy điện.

Danh sách thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
chức phận họ tên   Tuổi quá trình công việc
chủ toạ HĐQT Ông Đặng Văn Châu Ông Đặng Văn Châu 61 từ tháng 05 năm 2005 tới ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Giám đốc công ty Cổ phần Tư…
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Vũ Quốc Hùng Ông Vũ Quốc Hùng  
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Đình Long Ông Đỗ Đình Long 64 từ tháng 10/1981 – 10/1984: Trợ lý Ban công nghệ công trường 101-79 – Bộ Tư lệnh …
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Phương Đông Ông Nguyễn Phương Đông  
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Hương Giang Bà Nguyễn Hương Giang  
Chi tiết…
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
chức vụ họ và tên   Tuổi công đoạn công việc
Giám đốc Ông Vũ Quốc Hùng Ông Vũ Quốc Hùng  
Chi tiết…
Phó Giám đốc Ông Đỗ Đình Long Ông Đỗ Đình Long 64 từ tháng 10/1981 – 10/1984: Trợ lý Ban khoa học công trường 101-79 – Bộ Tư lệnh …
Chi tiết…
Phó Giám đốc Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng 58 trong khoảng tháng 10/1995 -6/1996: Kỹ sư – Xí nghiệp mẫu mã Thăng Long + từ tháng 7/199…
Chi tiết…
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 51
Chi tiết…
 
BAN KIẾM SOÁT
 
chức vụ họ tên   Tuổi thời kỳ công tác
Trưởng BKS Ông Giang Quốc Khánh Ông Giang Quốc Khánh  
Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Đỗ Thị Thu Hiền Bà Đỗ Thị Thu Hiền 50 trong khoảng tháng 4/1995 -4/2005: Cán bộ phòng đơn vị C.Ty giải đáp đầu cơ xây dựng giao t…
Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Hồ Thu Hằng Bà Hồ Thu Hằng  
Chi tiết..

Địa chỉ: Số 21, phường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Láng Hạ, quận Đống Đa, thành thị Hà Nội

Điện thoại: 024.37730114 Fax: 024.37730196

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó phòng Tài vụ

Email: info@ccichn.vn

Website: http://www.ccichn.com.vn/